Aktivitet & Vision

Kommittén ska vara en ”tankesmedja” som bl.a. försöker presentera visioner för klubbens fortsatta välbefinnande och vidareutveckling.

Kommittén har även ansvaret för att sammahålla distrikts- och zonaktiviteter. Utarbeta förslag till nya klubbaktiviteter som bl.a. innhehåller gemensamma engagemang för klubbens medlemmar.

Kommittén planerar och genomför klubbens deltagade under Sjöbodagarna. Arbetet innbär bl.a. ansvar för kontakten med Sjöbo Handelsklubb, samt bemanning och övriga aktiviteter som är relaterade till Sjöbodagarna.

Kommittén har även ansvaret för alla aktiviteter som inte har en egen kommitté.

Ledamöter

Eva Andersson –  sammankallande (SK), 070 – 205 99 55

Marianne Olsson (SR)

Elisabeth Bendroth

Birgit Andersson

Benny Broman

Klas Nilsson

Arne Bendroth

Bo Larsson

Christina Johansson