Nominering

Kommittén har till uppgift att presentera ett förslag till val av styrelse inför varje nytt verksamhetsår. Förslaget skall presenteras vid medlemsmötet i februari månad, inför valet vid medlemsmöte i mars månad.

Ledamöter

Mayvor Jonsson – sammankallande (SK + SR), 0416 – 137 40

Bodil Persson

Elisabeth Bendroth