Funktioner som inte har någon egen kommitté:

LCIF-Koordinator

Tomas Persson, 0416 -185 50

Lions Quest

Klas Nilsson, 0708 – 74 41 52

Marknadsrådet (Sjöbo Handelsklubb)

Bo Larsson, 070 – 247 80 27

Påskuppdrag och Lions kassar på ICA Supermarket

Bodil Persson, 070 – 764 50 70

Lions Mint

Birgit Nilsson, 0416 – 106 58

Stadsmissionen, Hemlösa i Malmö (Zonaktivitet)

Ann & Klas Nilsson, 070 – 356 83 88  eller 0708 – 74 41 52

Bidragskontakter

Tomas Persson, 0416 – 185 50
Anders Nilsson,  0416 – 185 85

Materialförvaltare

Jan-Erik Nilsson, 0416 – 51 16 52 eller 070 – 845 40 35

Klas Nilsson, 070 – 561 42 14

Kurt-Arne Andersson, 0416 – 307 50 eller 070 – 553 07 50

Nyckelsamordnare

Bo Larsson, 0416 – 51 19 61 eller 070 – 247 80 27