Lions Trampet 2020

Vi startar Lions-Trampet igen den 4 augusti 2020

och kör sedan följande dagar 11/8, 18/8, 25/8, 1/9

och den 8/9.