Vårt SightFirst-program har spelat en viktig roll i insatserna att minska global blindhet, genom insamling av glasögon

Lions insatser på fältet inom syn området är omfattande och väl dokumenterade. Vårt SightFirst-program har spelat en viktig roll i insatserna att minska global blindhet, genom
att bygga upp omfattande och bärkraftig synvård, bland annat genom projekt som levererar ögonvård, bygger eller stärker ögonkliniker, utbildar yrkes personal och sprider information om ögon hälsa i områden där detta behövs.

Kasta aldrig dina använda glasögon! Lämna dom till oss och de kommer till användning
igen. Gäller både för barn och vuxna. Även sol- och läsglasögon tar vi tacksamt emot.
Enda kravet är att både glas och bågar är hela.