Lions Club Sjöbos ungdomsstipendiater 2023

I samband med 40-års jubiléet av Lions Club Sjöbo 1996 fattades ett beslut om att instifta ett årligt stipendium kallat ”Årets ungdom”.

Utifrån inkomna ansökningar har Lions Club Sjöbo utsett två stipendiater som får dela på stipendiet;

Emmie Bergöö och Elliot Haväng, båda dömer i fotbollsmatcher och är verksamma i Sjöbo IF

Med på bilden är också Lions Club Sjöbos president Mayvor Jonsson

Tidigare års stipendiater kan man se under rubriken ”Ungdomsstipendium”