Miljö

Kommittén ansvar för planering och genomförande av klubbens miljöarbete med anledning av Lions centrala satsning på miljöarbete i sammarbete med SEA-U som står för Marint Kunskapscentrum.

Ledamöter

Ann Nilsson – sammankallande (SK), 0766 – 12 13 30
Jan-Erik Nilsson (SR)
Mayvor Jonsson
Klas Nilsson