Aktivitet & Vision

Kommittén ska vara en ”tankesmedja” som bl.a. försöker presentera visioner för klubbens fortsatta välbefinnande och vidareutveckling.

Kommittén har även ansvaret för att sammanhålla distrikts- och zon aktiviteter. Utarbeta förslag till nya klubbaktiviteter

som bl.a. innehåller gemensamma engagemang för klubbens medlemmar.

Kommittén ansvarar för Lions Ljus hjärta samt har även ansvar för alla aktiviteter som inte har en egen kommitté.

Ledamöter

Fredrik Andersson –  sammankallande (SK), 0709 – 212 758

Marianne Olsson (SR)

Birgitta Mårtensson

Birgit Andersson

Benny Broman

Klas Nilsson

Christina Johansson

Hans Jönsson

Mayvor Jonsson