Aktivitet

Kommittén ska vara en ”tankesmedja” som bl.a. försöker presentera visioner för klubbens fortsatta välbefinnande och vidareutveckling.

Kommittén har även ansvaret för att sammanhålla distrikts- och zon aktiviteter.

Kommittén ansvarar för Lions Ljus hjärta samt har även ansvar för alla aktiviteter som inte har en egen kommitté.

Kommittén har nu ansvar för Lionstrampet.

Ledamöter

Fredrik Andersson –  sammankallande (SK), 0709 – 212 758

Marianne Olsson (SR)

Ulla Karström

Benny Broman

Klas Nilsson

Hans Jönsson

Mayvor Jonsson

Ingrid Jonsson