Visionskommitté

Kommittén ansvara för att utarbeta förslag till nya klubbaktiviteter som bl.a. innehåller
gemensamma engagemang för klubbens medlemmar.

Kommittén ska också försöka få framunderlag så att styrelsen och därefter klubben kan
bedöma om den nya aktiviteten är ekonomiskt genomförbar. Efter att kommittén tagit
fram ett eller flera förslag på nya aktiviteter ska underlag på dessa lämnas till styrelsen
för vidare behandling innan de presenteras för klubben.

Ledamöter

Ann Nilsson (SK), 0766 – 12 13 30
Marianne Olsson (SR)
Bodil Roos
Ingrid Jonsson
Kenny Mirheden
Elisabeth Duivens
Ulrika Andersson