Senior

Samhörighet utan krav på prestation.

Träffas och trivas. Känna gemenskap och påverkansmöjlighet.

Kunnande och erfarenhet av stort värde och samt tillgång för klubbens övriga kommittéer.

Ledamöter

Nils-Åke Persson, sammankallande (SK), 070 – 337 67 71 

Werner Ivarsson