Senior

Samhörighet utan krav på prestation.

Träffas och trivas. Känna gemenskap och påverkansmöjlighet.

Kunnande och erfarenhet av stort värde för klubben som måste tillvaratas och

som ska vara en tillgång, stöd och resurs för klubbens övriga kommittéer.

Ledamöter

Nils-Åke Persson, sammankallande (SK), 070 – 337 67 71 

Werner Ivarsson

Ulla Karström

Ulla Hesselbom

Rigmor Blom