Trivsel & program

Kommittén har ansvaret för planering och genomförandet av klubbens månadsmöten.

Kommittén förbereder dessutom fester för klubbens medlemmar och för vår Lions Zon i förekommande fall.

Kommittén har även i uppdrag att planera och genomföra sociala aktiviteter för klubbens medlemmar och familjemedlemmar.

Ledamöter

Marianne Olsson – sammankallande (SK), 0416 – 123 55 eller 070 – 28 123 55

Mayvor Jonsson (SR)

Ulrika Andersson

Benny Broman

Rolf Olsson

Jan-Erik Nilsson

Ingrid Jonsson