Trivsel & program

Kommittén har ansvaret för planering och genomförandet av klubbens månadsmöten.

Kommittén förbereder dessutom fester för klubbens medlemmar och för zon 4 i förekommande fall.

Kommittén har även i uppdrag att planera och genomföra sociala aktiviteter för klubbens medlemmar och familjemedlemmar.

Ledamöter

Marianne Olsson – sammankallande (SK), 0416 – 123 55

Mayvor Jonsson (SR)

Ulrika Andersson

Benny Broman

Rolf Olsson

Ingemar Ryberg

Jan-Erik Nilsson