Medlem

Kommittén har ansvaret för att utarbeta tillväxtprogram för klubben. Därutöver ska kommittén planera och genomföra informationsmöten för klubbens medlemmar.

Kommittén ansvarar också för att presumtiva medlemmar bjuds in för information om Lions och klubbens verksamhet, samt deltagade som gäster vid lämpliga klubbmöten. 

Ledamöter

Christina Johansson – sammankallande (SK + SR), 070 -375 11 62

Ann-Louise Svensson

Birgit Nilsson

Elisabeth Duivens

Rolf Olsson

Bodil Roos