Medlem

Kommittén har ansvaret för att utarbeta tillväxtprogram för klubben. Därutöver ska kommittén planera och genomföra informationsmöten för klubbens medlemmar.

Kommittén ansvarar också för att presumtiva medlemmar bjuds in för information om Lions och klubbens verksamhet, samt deltagade som gäster vid lämpliga klubbmöten. 

Ledamöter

Christina Johansson – sammankallande (SK + SR), 0416 – 180 79 eller 070 -375 11 62

Ann-Louise Svensson

Birgit Nilsson

Birgitta Mårtensson

Rolf Olsson

Ulla Olsson

Rigmor Blom

Bodil Roos

Kent ”KP” Persson