Funktioner som inte har någon egen kommitté:

Bidrags kontakter (ärenden handläggs av styrelsen)

Tomas Persson, 0706 -42 84 07
Anders Nilsson,  070 – 601 40 40

LCIF-Koordinator

Tomas Persson, 0706 – 42 84 07

Lions Quest

Klas Nilsson, 070 – 561 42 14

Sjöbo Handelsklubb

Bo Larsson, 070 – 247 80 27

Påsk och Jul uppdrag och Lions kassar på ICA Supermarket

Bodil Persson, 070 – 764 50 70

Lions Mint

Birgit Nilsson, 0416 – 106 58 eller 0708 – 35 76 90

Stadsmissionen, Hemlösa i Malmö (Zonaktivitet)

Ann & Klas Nilsson, 070 – 356 83 88  eller 070 – 561 42 14

Materialförvaltare

Jan-Erik Nilsson, 070 – 845 40 35

Klas Nilsson, 070 – 561 42 14

Nyckelsamordnare och hyreskontrakt

Bo Larsson, 070 – 247 80 27

Kontaktperson för ungdomsfrågor

Ulrika Andersson, 0708 – 92 89 51