Funktioner som inte har någon egen kommitté:

Distriktsmötes ansvariga för planeringen och genomförandet av DM2 i april 2023

Göran Ohre (SK), 0708 – 76 47 57
Anders Nilsson,  070 – 601 40 40
Bo Larsson, 070 – 247 80 27
Klas Nilsson, 0708 – 74 41 52
Tomas Persson, 0706 – 42 84 07
Ulrika Andersson,  0708 -92 89 51

LCIF-Koordinator

Tomas Persson, 0706 – 42 84 07

Lions Quest

Klas Nilsson, 0708 – 74 41 52

Sjöbo Handelsklubb

Bo Larsson, 070 – 247 80 27

Påsk och Jul uppdrag och Lions kassar på ICA Supermarket

Bodil Persson, 070 – 764 50 70

Lions Mint

Birgit Nilsson, 0416 – 106 58

Stadsmissionen, Hemlösa i Malmö (Zonaktivitet)

Ann & Klas Nilsson, 070 – 356 83 88  eller 0708 – 74 41 52

Bidrags kontakter

Tomas Persson, 0706 -42 84 07
Anders Nilsson,  070 – 601 40 40

Materialförvaltare

Jan-Erik Nilsson, 070 – 845 40 35

Klas Nilsson, 070 – 561 42 14

Nyckelsamordnare och hyreskontrakt

Bo Larsson, 070 – 247 80 27