Familjedagen

Kommittén har ansvaret för planering och genomförande av Familjedagen.

Ledamöter

 Ulla Karström – sammankallande (SK), 070-523 11 20

Anders Nilsson (SR)

Bo Larsson

Göran Ohre

Ingemar Ryberg

Rigmor Blom

Ulla Hesselbom

Fredrik Andersson

Kenny Mirheden