Sedan 1917 har lionklubbar gett människor möjlighet att ge något tillbaka till samhället. Lionmedlemmar deltar i lokala projekt som att städa en park och i storskaliga projekt som att återge synen åt världens blinda. Lionklubbar har alltid tagit emot människor som vill ge det egna samhället en bättre framtid.
I dag finns det mer än 1 360 000 medlemmar i 209 länder och geografiska områden, och Lions har vidgat sitt fokus till arbeta med de ständigt ökande behoven i det globala samhället.
Våra program anpassas ständigt för att möta nya behov och högre krav, men vi har aldrig vacklat vad det gäller vår målsättning: ”Vi tjänar.”