Nominering

Kommittén har till uppgift att presentera ett förslag till val av styrelse inför varje nytt verksamhetsår. Förslaget skall presenteras vid medlemsmötet i februari månad, inför valet vid medlemsmöte i mars månad. Kommittén väljs i samband med val av styrelse till varje nytt verksamhets år.

Ledamöter

Majvor Jonsson – sammankallande (SK), 070 -577 97 29

Anders Nilsson (SR)

Bodil Persson