Nominering

Kommittén har till uppgift att presentera ett förslag till val av styrelse inför varje nytt verksamhetsår. Förslaget skall presenteras vid medlemsmötet i februari månad, inför valet vid medlemsmöte i mars månad.

Ledamöter

Göran Ohre – sammankallande (SK + SR), 0708 – 76 47 57

Bodil Persson

Ann Nilsson