Nominering

Kommittén har till uppgift att presentera ett förslag till val av styrelse inför varje nytt verksamhetsår. Förslaget skall presenteras vid medlemsmötet i februari månad, inför valet vid medlemsmöte i mars månad.

Ledamöter

Anders Nilsson – sammankallande (SK + SR), 070 – 601 40 40

Göran Ohre

Bodil Persson