Nominering

Kommittén har till uppgift att presentera ett förslag till val av styrelse inför varje nytt verksamhetsår. Förslaget skall presenteras vid medlemsmötet i februari månad, inför valet vid medlemsmöte i mars månad. Kommittén väljs i samband med val av styrelse till varje nytt verksamhets år.

Ledamöter

Ann Nilsson  – sammankallande (SK), 0766 – 12 13 30

Majvor Jonsson (SR)

Bodil Persson