Lions Club Sjöbo bildades i december 1955 och är en av Sveriges äldsta lionsklubbar. Klubben har 31 medlemmar och bedriver hjälpverksamhet på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Lions Club Sjöbo 50 år

Den 8 april 2006 firade Lions Club Sjöbo 50-års jubileum i Södra Åsums gamla kyrka. Efter högtidligheterna i kyrkan fortsatte medlemmarna och inbjudna gäster festligheterna på Sjöbo Gästis.

Vidare firades jubileet med avtäckning av en skulptur gjord av konstnären Jonas Högström vid entrén till Sjöbo kulturhus den 22 april 2006. 

Efter avtäckandet gav operasångaren Tommy Juth en jubileumskonsert i Södra Åsums nya kyrka.

Skulpturen är en gåva till Sjöbo kommun från Lions Club Sjöbo med finansiellt bistånd från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

 

Insamlade pengar fördelades det senaste verksamhetsåret 2019 – 2020 enligt följande:

  • Lokalt (Sjöbo kommun)          65 606 kronor
  • Regionalt (övriga Skåne)         43 490 kronor
  • Nationellt                                    7 382 kronor
  • Internationellt                          12 770 kronor
Totalt samlade vi in och delade ut 129 248 kronor.

Bland de lokala projekten kan nämnas:

  • Årligt ungdomsstipendium
  • Ekonomiskt stöd till olika ungdomsföreningar
  • Ekonomiskt bidrag till kommunens äldreboenden
  • Årlig julkonsert i Södra Åsums kyrka
  • Kulturstöd till Södra Åsums gamla kyrka
  • Familjedag i Sjöbo Folkets park