Lions Club Sjöbo bildades i december 1955 och är en av Sveriges äldsta lionsklubbar. Klubben har 31 medlemmar och bedriver hjälpverksamhet på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Lions Club Sjöbo 50 år

Den 8 april 2006 firade Lions Club Sjöbo 50-års jubileum i Södra Åsums gamla kyrka. Efter högtidligheterna i kyrkan fortsatte medlemmarna och inbjudna gäster festligheterna på Sjöbo Gästis.

Vidare firades jubileet med avtäckning av en skulptur gjord av konstnären Jonas Högström vid entrén till Sjöbo kulturhus den 22 april 2006. 

Efter avtäckandet gav operasångaren Tommy Juth en jubileumskonsert i Södra Åsums nya kyrka.

Skulpturen är en gåva till Sjöbo kommun från Lions Club Sjöbo med finansiellt bistånd från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

 

Insamlade pengar fördelades det senaste verksamhetsåret 2022 – 2023 enligt följande:

  • Lokalt (Sjöbo kommun)                                    108 961 kronor (25,73%)
  • Regionalt/Lions Forskningsfond Skåne         236 500 kronor (55,84%)
  • Nationellt                                                              13 105 kronor (3,1%)
  • Internationellt                                                     64 926 kronor (15,33%)
Totalt samlade vi in och delade ut 423 492 kronor.

Bland de lokala projekten kan nämnas:

  • Årligt ungdoms stipendium
  • Ekonomiskt stöd till olika ungdomsföreningar
  • Ekonomiskt bidrag till kommunens äldreboenden
  • Familjedag i Sjöbo Folkets park