Kultur

Kommittén har ansvaret för klubbens kulturella aktiviteter.

Aktiviteter som kommittén bl.a. ansvarar för:

  • Planering och genomförande av konserter
  • Ansvar för dokumentering av klubben
  • Föreslår klubbens representation till ”Valborgstalare”

Ledamöter

Ann Nilsson – sammankallande (SK), 0766 – 12 13 30

Bo Larsson (SR)

Ann-Louise Svensson

Kent ”KP” Persson

Rolf Olsson