Marknad

Kommittén har ansvaret för planering och bemanning av personal  för marknads tält och parkering under Sjöbo marknad.

Arbetet innebär insamling och försäljning av ”loppisprylar”, lotter och andra vinstgivande produkter under marknadsdagarna.

Inhämtar tillstånd från LENY om upplåtelse av parkeringsplatsen med godkännande från Sparbanken Skåne.

Ledamöter

Mayvor Jonsson – sammankallande (SK), 070 -577 97 29

Göran Ohre (SR)

Niclas Hansson

Jan-Erik Nilsson

Elisabeth Duivens

Bo Larsson

Birgit Nilsson

Ulrika Andersson

Kenny Mirheden