Press- och information

Kommittén har ansvaret för att upprätthålla kontakten med pressen och lämna underlag för artiklar och pressreleaser till pressen och redaktionen för tidningen ”The Lion”.

Kommittén har även ansvaret för underhållet av klubbens hemsida, www.lions.sjobo.nu, och Face Book, samt vid behov ta fram informationsmaterial om Lions etc.

Ledamöter

Anders Nilsson – sammankallande (SK),  070-601 40 40

Göran Ohre, webmaster (SR)

Klas Nilsson

Niclas Hansson