Inlägg av

Vårt SightFirst-program har spelat en viktig roll i insatserna att minska global blindhet, genom insamling av glasögon

Lions insatser på fältet inom syn området är omfattande och väl dokumenterade. Vårt SightFirst-program har spelat en viktig roll i insatserna att minska global blindhet, genom att bygga upp omfattande och bärkraftig synvård, bland annat genom projekt som levererar ögonvård, bygger eller stärker ögonkliniker, utbildar yrkes personal och sprider information om ögon hälsa i områden […]

Lions trampet, start, 10 maj 2022, kl 18:00 – 18:15

Nu kör vi igång det populära Lions trampet 2022!! Vi kommer att genomföra Lions trampet vi nio (9) tillfällen under maj – juni. Start sker vid Marknadsplatsen kl 18:00 – 18:15. Vi serverar saft, vatten och kex vid depån och efter målgång serveras saft, vatten och banan. Vi lottar även ut vinster till deltagarna från […]